Museumsteam

Sekretariat

Vera Haag E-Mail (0841) 305-2863

Direktorin

Prof. Dr. Marion Maria Ruisinger E-Mail (0841) 305-2861

Sammlungsleitung

Michael Kowalski, M.A. E-Mail (0841) 305-2862

Ausstellungsgestaltungund technische Organisation

Claudia Rühle E-Mail (0841) 305-2864

Wissenschaftliche Volontärin

Monika Weber, M.A. E-Mail (0841) 305-2872

Sammlung | Graphische Sammlung

Stelle derzeit vakant E-Mail (0841) 305-2868

Sammlung | Fotodokumentation

Iris Danci, B.A. E-Mail (0841) 305-2868

Bibliothek

Kathrin Merker, M.A. (LIS) E-Mail (0841) 305-2863
Markus Herrmann, M.A. E-Mail (0841) 305-2865

Haustechnik

Johann Grau (0841) 305-2873
0173 5753 168
Alexander Richmeier (0841) 305-2873
0173 5753 168

Führungen

Sigrid Billig
Irmgard Gutzeit
Annette Schweigart
Sonja Stopschinski

Restauratorin der städtischen Museen

Barbara Neubauer, M.A. E-Mail 0172 7982 715
Anatomiestraße 18 – 20 · 85049 Ingolstadt · (0841) 305-2860 · Fax -2866 · E-Mail: dmm@ingolstadt.de